Agitator_Fat gang

Nordic Whisky Capital har etablerat ett obligationsprogram i syfte att finansiera produktionen i dotterbolaget Agitator Whiskymakare. För att kunna erbjuda förmånliga obligationsvillkor har Nordic Whisky startat ett helägt dotterbolag – Svensk Whiskyfinansiering AB – som är det bolag som ger ut obligationerna. 

Strukturen är uppbyggd så att Svensk Whiskyfinansiering köper den destillerade spriten från Agitator med de pengar som kommit in genom obligationsprogrammet. Spriten, som ägs av Svensk Whiskyfinansiering, utgör alltså säkerhet under obligationens löptid och säljs därefter tillbaka till Agitator. Svensk Whiskyfinansiering får inte bedriva någon annan verksamhet än att äga destillat och ge ut obligationer och investerarna har pant över samtliga aktier i Svensk Whiskyfinansiering.

Sammanfattande information avseende teckningstid, löptid, räntesatser och volym för den nu aktuella delen – del 2 – av obligationslånet.

En sammanfattning av obligationsprogrammets uppbyggnad och struktur.

En fullständig redovisning av detaljerna i obligationsprogrammets uppbyggnad och struktur.

Slutliga villkor för obligationsprogrammets första lån.

Slutliga villkor för obligationsprogrammets andra lån.